Balanced Horsemanship

Balanced Horsemanship

Bij Horseman’s Paradise geloven we dat de relatie tussen paard en ruiter er een moet zijn van evenwicht, wederzijds respect, ja zelfs vriendschap. We streven naar een ideale balans tussen de twee – vandaar de term balanced horsemanship.

Maar balanced horsemanship verwijst ook nog naar andere evenwichten. Het evenwicht tussen fysieke en mentale gezondheid bij onze paarden, bijvoorbeeld. Om dat evenwicht te bereiken hanteren wij een combinatie van twee aspecten in onze opleidingen. Enerzijds leer je op een manier omgaan met je paard die uitgaat van zijn natuur, noden, psychologie – “horsemanship”. Anderzijds leer je je paard ook gymnasticeren, met als doel je paard maximaal zijn balans, natuurlijke kracht en soepelheid te helpen ontwikkelen.

Horsemanship…

Horsemanship is de kunst om met je paard om te gaan op een manier die rekening houdt met hoe het paard de wereld ziet en beleeft. Elk paard heeft de instincten van een vluchtdier in zich. Maar paarden hebben ook verschillende persoonlijkheden, ze kunnen extravert of introvert, eerder angstig of juist heel zelfzeker,… Een echte horseman begrijpt hoe een paard denkt, kan de lichaamstaal van het dier lezen en kan bijgevolg op een gepaste manier reageren om zo je paard terug tot rust te brengen, te motiveren,…naargelang de omstandigheden dat vereisen. Ben je bang om met je paard buiten te wandelen? Lukt het trailerladen niet? Is je paard te dominant? Bij Horseman’s Paradise leer je hoe met probleemgedrag om te gaan of het paard echt paard te laten zijn en zo optimaal te genieten van elk moment samen.

… én klassieke rijkunst

De klassieke rijkunst is de oudste en meest oorspronkelijke wijze van onderricht in het paardrijden. Het dateert uit de tijd dat paarden opgeleid werden om in oorlogen, tweestrijd, veldslagen en krijgstochten ingezet te worden. De gehoorzaamheid en wendbaarheid van de paarden was van levensbelang. Daarom werd er veel aandacht besteed aan de opleiding van de paarden en de ruiters. Een zorgvuldig opgeleid paard werd in die tijd 30 jaar en de ridder werd gemiddeld iets ouder dan 40 jaar. Paard en ruiter werkten dus een leven lang samen.

Het paard is in feite niet bedoeld of zelfs niet geschikt om als rijpaard door het leven te gaan. En toch is dat de huidige functie van onze paarden; (recreatief) rijpaard. De vraag die hierdoor oprijst: Hoe kan je jouw paard het best voorbereiden, trainen en fysiek gezond te houden tot op hoge leeftijd.

In onze filosofie gaan we ervan uit dat de dressuur er is voor het paard en het paard niet voor de dressuur.  Via logisch opgebouwde dressuuroefeningen ontwikkelt de ruiter zijn paard tot een sterk, wendbaar, soepel, buigzaam en verzameld paard dat tot op hoge leeftijd zijn taak als rijpaard met plezier kan uitoefenen. De nadruk ligt op het ‘proces’. Deze opleidingsmethode is geschikt voor alle rassen en ruiters, ongeacht hun leeftijd, mogelijkheden of gekozen discipline.

“THE RIDERS HANDS ARE NOT TO CONTROL THE HORSE BUT TO FEEL THE HORSES THOUGHTS”